Şifremi Unuttum
E-Posta Adresiniz :
radyohuzur.net'a üye olurken kullanmış olduğunuz e-posta adresnizi yazınız, şifreniz 1 dk içerisinde e-posta hesabınıza yollanacaktır.
Üyelik Formu
E-Posta Adresiniz :
Şifreniz :
Adınız :
Soyadınız :
Şehir :
Üyelik Formu
E-Posta Adresiniz :
Şifreniz :
İçerikler
Esmaül Hüsna'nın Geçtiği Ayetler

Esmaül Hüsna'nın Geçtiği Ayetler

Kur’anı Kerimin 33 suresinde geçmektedir.
 

Bazı surelerde tek isim Tevbe Kehf Meryem sureleri gibi, bazılarında iki isim Enfâl Ra’d sureleri gibi, bazılarında ise bir çok isim olarak karşımıza çıkmaktadır Bakara Âl-i İmrân Nisâ.


 

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın güzel isimlerinin geçtiği yerler.

.

Fâtiha Sûresi: Allah ismi (Fâtiha: 1/1), er-Rab ismi Fâtiha: 1/1), er-Rahmân ve er-Rahîm ismi Fâtiha: 1/2), el-Mâlik ismi Fâtiha: 1/3).


Bakara Sûresi: el-Muhît ismi (Bakara: 2/19), el-Kadîr ismi (Bakara: 2/20), el-Alîm ismi (Bakara: 2/32), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/33), et-Tevvâb ismi (Bakara: 2/37), el-Bâriu ismi (Bakara: 2/54), el-Basîr ismi (Bakara: 2/96), el-Vâsi’ ismi (Bakara: 2/115), es-Semî’ ismi (Bakara: 2/127), el-Azîz ismi (Bakara: 2/129), er-Raûf ismi (Bakara: 2/143), eş-Şâkir ismi (Bakara: 2/158), İlah ismi (Bakara: 2/163), el-Vâhid ismi (Bakara: 2/162), el-Gafûr ismi (Bakara: 2/173), el-Garîb ismi (Bakara: 2/186), el-Hâkim ismi (Bakara: 2/225), el-Hayy ismi (Bakara: 2/255), el-Kayyûm ismi (Bakara: 2/255), el-Aliyy ismi (Bakara: 2/255), el-Azîm ismi (Bakara: 2/255), el-Ganiyy ismi (Bakara: 2/263), el-Veliyy ismi (Bakara: 2/257), el-Hamîd ismi (Bakara: 2/267), el-Habîr ismi (Bakara: 2/234), el-Bedîu (Bakara: 2/117)


Âl-i İmrân Sûresi: el-Vehhâb ismi (Âl-i İmrân: 3/8), en-Nâsır ismi (Âl-i İmrân: 3/150), el-Câmi’ ismi (Âl-i İmrân: 3/9).


Nisâ Sûresi: er-Rakîb ismi (Nisâ: 4/1), el-Hasîb ismi (Nisâ: 4/6), eş-Şehîd ismi (Nisâ: 4/33), el-Kebîr ismi (Nisâ: 4/34), en-Nasîr ismi (Nisâ: 4/45), el-Vekîl ismi (Nisâ: 4/81), el-Mukît ismi (Nisâ: 4/85), el-Afuvv ismi (Nisâ: 4/43).


En’âm Sûresi: el-Kâhir ismi (En’âm: 6/18), el-Latîf ismi (En’âm: 6/103), el-Hâsib ismi (En’âm: 6/62), el-Kâdir ismi (En’âm: 6/65), el-Hâkim ismi (En’âm: 6/73).


A’râf Sûresi: el-Fâtih ismi (A’râf: 7/89).


EnfâlSûresi: el-Kaviyy ismi (Enfâl: 8/52), el-Mevla ismi (Enfâl: 8/40).


TevbeSûresi: el-Âlim ismi (Tevbe: 9/9).


HûdSûresi: el-Hafîz ismi (Hûd: 11/57), el-Mucîb ismi (Hûd: 11/61), el-Mecîd ismi (Hûd: 11/73), el-Vedûd ismi (Hûd: 11/90).YûsufSûresi: el-Müsteân ismi (Yûsuf: 12/18), el-Kahhâr ismi (Yûsuf: 12/39), el-Gâlib ismi (Yûsuf: 12/21).


Ra’dSûresi: el-Müteâlî ismi (Ra’d: 13/9), el-Vâli ismi (Ra’d: 13/11).


HicrSûresi: el-Hâfiz ismi (Hicr: 15/9), el-Vâris (Hicr: 15/23), el-Hallâk ismi (Hicr: 15/86).


KehfSûresi: el-Muktedir ismi (Kehf: 18/45).


Meryem Sûresi: el-Hafiyy ismi (Meryem: 19/47).


TâhâSûresi: el-Gaffâr ismi (Tâhâ: 20/82), el-Melik ismi (Tâhâ: 20/114), el-Hakk (Tâhâ: 20/114).


HacSûresi: el-Hâdî ismi (Hac: 22/54).


NûrSûresi: el-Mubîn ismi (Nûr: 24/25), en-Nûr ismi (Nûr: 24/35).


NemlSûresi: el-Kerîm ismi (Neml: 27/40).


Rûm Sûresi: el-Muhyî ismi (Rûm: 30/50).


Sebe’ Sûresi: el-Fettâh ismi (Sebe’: 34/26).


Fâtır Sûresi: el-Fâtır ismi (Fâtır: 35/1), eş-Şukûr ismi (Fâtır: 35/30).


Zümer Sûresi: el-Kâfî ismi (Zümer: 39/36).


Mü’minSûresi: el-Hâlık ismi (Mü’min: 40/62).


DuhânSûresi: el-Muntekim ismi (Duhân: 44/16).


ZâriyâtSûresi: er-Rezzâk ismi (Zâriyât: 51/58), el-Metîn ismi (Zâriyât: 51/58).


TûrSûresi: el-Berr ismi (Tûr: 52/28).


KamerSûresi: el-Melîk ismi (Kamer: 54/55).


RahmânSûresi: Zu’l-Celâli ve’l-İkrâm ismi (Rahmân: 55/27).


Hadîd Sûresi: el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın isimleri (Hadîd: 57/3).


HaşrSûresi: el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Musavvir isimleri (Haşr: 59/23).


A’lâSûresi: el-A’lâ ismi (A’lâ: 87/1).


Alak Sûresi: el-Ekrem ismi (Alak: 96/3).

İhlâsSûresi: el-Ahad ismi (İhlâs: 112/1), es-Samed ismi (İhlâs: 112/1).

Copyright © 2011 - 2022  Radyo Huzur
Web Yazılım & Tasarım Nazarweb