Şifremi Unuttum
E-Posta Adresiniz :
radyohuzur.net'a üye olurken kullanmış olduğunuz e-posta adresnizi yazınız, şifreniz 1 dk içerisinde e-posta hesabınıza yollanacaktır.
Üyelik Formu
E-Posta Adresiniz :
Şifreniz :
Adınız :
Soyadınız :
Şehir :
Üyelik Formu
E-Posta Adresiniz :
Şifreniz :
İçerikler
Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve okumak
Kur’an-ı kerimi öğrenmek ve okumak

Sual: Kur'an-ı kerim öğrenirken ve okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur'an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalıdır! Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: 
(Kur'an öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır.) [Buhari] 

(Kur'an okuyan kimse, bunamaz.) [Tirmizi] 

(Kur'an okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhari] 

(Kur'an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur'an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Darimi] 

(Her gece on âyet okuyan, gafillerden sayılmaz.) [Hakim] 

(Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim] 

(Kim bir âyet öğrenirse, kıyamette onun için nur olur.) [Darimi] 

(Bir âyet öğrenmek, yüz rekat [nafile] namaz kılmaktan daha iyidir.) [İbni Mace]

Kur’an-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Yani dinlemek daha çok sevaptır. Mushafa bakarak dinlemek daha sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 
(Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buhari] 

(Kur'andan bir âyet dinleyen sayısız çok sevaba kavuşur.) 
[İ. Ahmed] 

(Kur'anı öğrenip gece-gündüz okuyana imrenmek gerekir.)[Müslim] 

(Kur'an okuyanla dinleyen, sevapta ortaktır.) [Deylemi] 

(İnsanların en çok ibadet edeni, en çok Kur'an okuyandır.)[Deylemi] 

(Kur'an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helalini helal, haramını haram bilen, Cennete girer. Ayrıca [müslüman] akrabasından, hepsi de Cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır.) [Tirmizi] 

Kur’an-ı kerimin fazileti
Sual:
 Kur’an-ı kerim okumanın fazileti nelerdir?
CEVAP
Kur’an-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevaptır. Kur’an-ı kerimi tecvide uygun öğrenmeli ve her gün az da olsa, okumaya çalışmalı! Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle:
(Evlerinizde Kur’an okumayı artırın! Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dare kutni]

(Kur’an okunan evin bereketi artar. Kur’an okunmayan ev, bereketsiz olur.) [Darimi]

(Kur’an okuyun! Çünkü kıyamette şefaat eder.) [Müslim]

(En üstün ibadet Kur’an okumaktır.) [İbni Kani]

(Kur’an ehli, Cennet ehlinin reisleridir.) [Hakîm]

(Kur’an okuyanlar, Cennet ehlinin ârifleridir.) [Darimi]

(Kur’an okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyheki]

(Kur’an ehli, Ehlullahtır.) [Hatîb] (Ehlullah, Allah dostu, evliya demektir.)

Kur’an okumayı unutmak
Sual: Kur’an-ı kerim okumayı öğrendikten sonra, okumasını unutmak ve ezberlediği sûreleri unutmak günah mıdır?
CEVAP
Evet, ikisi de günahtır. Tevbe etmelidir. (İ. Ahlakı)

Kur'an okumanın önemi 
Sual: 
Hadis-i şerifte, gece ve gündüz Kur'an okumak gerektiği bildiriliyor. Namaz kılarken Kur'an okusak, başka zaman okuyamasak emir yerine gelmiş olur mu?
CEVAP
Kur'an-ı kerim okumak çok sevabdır. Hele hatmetmek, daha çok sevabdır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:
(En üstün ibadet, Kur’an okumaktır.) [İbni Kani]

(Kur’an-ı kerimi hatmedene, 60 bin melek dua ve istiğfar eder.)[Deylemi]

Kur'an-ı kerimi en az kırk günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek çok daha iyidir. (Şir’at-ül İslâm)

Ramazan-ı şerifte hatim okumak önemli sünnettir. (Mektubat-ı Rabbani 1/45)

Günde kırk veya en az on âyet-i kerime okuyan gâfillerden sayılmıyor. Kur'an-ı kerim okumaya fırsat bulamayanın, namazda okuduğu âyetler bu miktarı bulur ve gafletten kurtulmuş olur. Vitir vacible birlikte beş vakit namazın farzlarında okunan Fâtiha sayısı 20 oluyor. Bir Fâtiha, Besmeleyle birlikte yedi âyettir. Hepsi 140 âyet eder. Zamm-ı sûrelerde en az üç âyet-i kerime okunur. Sünnet namazlarda da Fâtiha ve zamm-ı sûreler okunur.

Kur'an-ı kerimi, namazda okumak namaz dışında okumaktan daha sevabdır. Beş vakit namaz kılan kimse, Kur'an-ı kerim okuma yönüyle gâfillerden sayılmaz. Okuma imkânı olan, Kur'an-ı kerimi okuyup kırk günde bir hatmetmeye çalışmalıdır.

Kur'an okumayı öğrenmek
Sual: 
Bir arkadaş, (Kur'an okumayı öğreniyorum) diye bir CD verdi. Orada, (Kur'an okumayı öğrenmek farzdır) diyor. Ben Kur'an okumayı bilmiyorum. Şimdi ben haram mı işliyorum?
CEVAP
Kur'an okumayı bilmek çok kıymetliyse de, farz değildir. Yani Kur'an-ı kerimi yüzünden okuyamayan haram işlemiş olmaz. Kur'an okumayı bilmeyen, ümmî olan, yani okuryazar olmayan evliya zatlar vardır. Haram işleyen kimse evliya olamaz. Peygamber efendimiz de ümmî idi. (Kur'an okumayı öğrenmek herkese farzdır) denirse, Peygamber efendimiz de, haram işlemekle suçlanmış olur.

Kur'anı yüzünden okumak değil, namaz kılacak kadar birkaç sûre ezbere bilmek farzdır. (Redd-ül muhtar)

 

Copyright © 2011 - 2019  Radyo Huzur
Web Yazılım & Tasarım Nazarweb
KAYNAK:Türkiyenin Online Alışveriş Merkezi - Notebook, Laptop Kampanyaları, En Ucuz Dizüstü Bilgisayar Fiyatları, Cep Telefonu, LCD TV, LED TV, Projeksiyon, Televizyon Modelleri, Taksit Fırsatları